ข่าวกิจกรรม

ท่องโลกกว้าง-ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา...
โรงเรียนจินดาบำรุง จัดกิจกรรม ให้นักเรียน ชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ...
ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ...
โรงเรียนจินดาบำรุง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ...
 
กิจกรรมกิจกรรมสุนทรภู่ ...
กลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม กิจกรรมสุนทรภู่ เพื่อลำลึกกวีเอกของไทย ...
 
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ(พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสน ...
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ(พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม) ...
 
ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบุญศรีมุณีกร ...

โรงเรียนจินดาบำรุงได้จัดเทียน เพื่อถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบุญศรีมุณีกร ...
 
...

...